1. Jakie korzyści płyną ze współpracy z Kancelarią?

  • Dokładna analiza finansowa daje świadomość przedsiębiorcy gdzie są rezerwy firmy dzięki szczegółowej informacji zwrotnej.
  • Bezpośredni kontakt z naszymi doradcami praktycznie 24/7 – w sprawach pilnych nie trzeba tracić czasu na oczekiwanie w kolejce infolinii banku.
  • Oszczędność czasu w procesie pozyskiwania finansowania – zajmujemy się praktycznie wszystkim za Klienta.
  • „Hurtowe” warunki cenowe dają gwarancję najniższych kosztów finansowania na rynku.
  • Dzięki profesjonalnej obsłudze Klient może poczuć się zaopiekowany mając pewność, że przekazał dokumenty firmy w dobre ręce.
  • Wysoka etyka pracy sprawia, że Klient podejmuje świadomy wybór biznesowy z czytelnymi warunkami współpracy.

2. Jaki zakres usług Kancelaria oferuje swoim Klientom?

  • Pełna analiza finansowa firmy.
  • Umorzenia odsetek kredytowych oraz redukcja kapitału na już spłacanych zobowiązaniach.
  • Pozyskanie dofinansowania bankowego.
  • Pozyskiwanie bezzwrotnych dotacji.

3. Czy współpraca z Kancelarią jest bezpieczna?

Tak – współpracujemy z Naszymi Klientami na podstawie obustronnego zaufania. Zależy Nam na bezpieczeństwie Naszych Klientów, dlatego zachowujemy wysokie standardy obsługi. Posiadamy prokliencką umowę regulującą zasady współpracy.

4. Czy przedstawiona oferta zawiera wszystkie koszty?

W przedstawionej propozycji zawieramy wszystkie koszty związane z daną usługą. Klient podejmuje świadomą decyzję znając wszystkie warunki od A do Z.

5. Co daje pobranie raportu BIK (Biuro Informacji Kredytowej)?

Dzięki pobraniu raportu BIK jesteśmy w stanie poznać historię kredytową każdego klienta co skutkuje precyzyjną analizą i doborem najkorzystniejszej propozycji.

6. Jakie jest ryzyko, że nie dostanę tego finansowania?

Ograniczamy ryzyko do minimum. Za zgodą Klienta sprawdzamy jego sytuację w Biurze Informacji Kredytowej, historię wcześniejszych kredytów, kondycję finansową na podstawie dokumentów finansowych firmy. Składając wniosek lub rozpoczynając postępowanie zawsze jesteśmy bliscy 100% pewności osiągnięcia sukcesu.

7. Czy kontakt z Kancelarią ma wyłącznie formę telefoniczną/mailową czy doradca spotyka się bezpośrednio z klientem?

Jesteśmy otwarci na spotkanie, natomiast Nasz proces został dostosowany do nowych standardów współpracy i jest całkowicie online.

8. Czy na tym etapie mogę zrezygnować ze współpracy?

Zrezygnować można na każdym etapie współpracy aż do podpisania umowy.

9. W jakim czasie otrzymam środki z kredytu?

Jest to indywidualna sprawa każdego banku, najczęściej pomiędzy 3 a 10 dniem od złożenia wniosku.

10. Z czego wynika opłata doradcza?

Opłata wynika z posiadanego know-how, minimalizacji ryzyka, sprawnego procesu, “hurtowych” warunków cenowych, profesjonalizmu oraz opieki poprocesowej.

11. Kiedy i na jakich zasadach odbywa się rozliczenie z Kancelarią?

Formy rozliczenia dostosowujemy do potrzeb Klientów. Najczęściej jest to „success fee” lub „initial fee” w zależności od wybranego produktu.

12. Czy przesłana oferta może jeszcze ulec zmianie?

Tak, jednak nieznacznie. Spowodowane może być to głównie zmieniającym się wskaźnikiem WIBOR lub decyzją analityka.

13. Co to jest WIBOR?

WIBOR, czyli z ang. Warsaw Interbank Offered Rate jest bazową stawką, określaną dla kredytów na polskim rynku międzybankowym. Wyznaczają ją największe banki działające w Polsce, a na jej podstawie banki komercyjne ustalają swoje wewnętrzne stopy procentowe kredytów i pożyczek. Wskaźnik i stawka WIBOR są szczególnie istotne dla osób, zaciągających zobowiązanie w złotówkach.

14. Na co mogę spożytkować finansowanie?

Kredyty organizujemy na  dowolny cel bez konieczności dokumentowania do banku na co środki zostały spożytkowane. W przypadku dofinansowań jest to uzależnione od wybranego projektu.

15. Co w przypadku braku zdolności kredytowej?

Mamy doświadczenie z trudnymi sytuacjami Klientów. W Naszej branży realny brak zdolności rzadko występuje. Bycie doradcą finansowym daje wachlarz możliwości pomocy w takich sytuacjach, np. konsolidując zobowiązania, umarzając odsetki poprzez negocjacje z bankami lub szukając dofinansowań w źródłach za granicą.

16. Co w przypadku zaległości z ZUS/US?

Posiadamy w swojej ofercie propozycje na spłatę zaległości w ZUS/Urzędzie Skarbowym, nie jest to przeszkodą.

17. Czy współmałżonek musi wyrazić zgodę?

Nie zawsze banki wymagają angażowania współmałżonka do finansowania. Jeżeli występuje problem na tej płaszczyźnie – znajdujemy najlepsze wyjście z takiej sytuacji.

18. Dlaczego Kancelaria pobiera prowizję skoro płacę ją do banku?

Standardowa opłata przy uruchomieniu kredytu firmowego waha się w granicach 15%. Bank pobiera środki za pozyskanie nowego klienta, Kancelaria natomiast pobiera prowizję za pomoc w pozyskaniu kredytu.

19. Czy umowa o doradztwo nie ma kruczków prawnych?

Umowa jest skonstruowana w możliwie najprostszy sposób. Jest w pełni transparentna i jasno określa warunki współpracy jak i wynagrodzenie dla Kancelarii za pomyślne zakończenie transakcji.

20. Jakie są dodatkowe koszty około kredytowe finansowania?

Najczęściej spotykane dodatkowe koszty proponowane przez banki to ubezpieczenie, prowizja, pakiet elastyczny. Jeżeli występują, to negocjujemy tak by w finalnej propozycji banku one nie występowały.

21. Czy są jakieś dodatkowe pakiety/opłaty?

„Odpinamy” wszelkie możliwe dodatkowe pakiety i opłaty. Jeżeli w propozycji nie ma wzmianki na taki temat, należy przyjąć, że dodatkowe pakiety/opłaty nie występują.

22. Czy Urząd Skarbowy zweryfikuje na co przeznaczyłam/em kredyt?

Jeżeli podatki są płacone terminowo Urząd Skarbowy nie ma podstaw do kontroli. Nie jest wymogiem wydatkować środki w całości “na raz”. Pieniądze z kredytu można rozłożyć na cały okres kredytowania i przeznaczyć np. na bieżące koszty operacyjne firmy.

23. Co to PLD/ COSME/ DE MINIMIS?

Kancelaria ma możliwość uzyskania finansowania z poręczeniem z Unii Europejskiej.  Wiemy co najczęściej stoi na przeszkodzie do uzyskania kredytu firmowego a dzięki gwarancji spłaty COSME lub DE MINIMIS obniżymy koszty Twojego kredytu nawet o połowę!

24. Czy mogę wrzucić kredyt w koszty prowadzonej działalności?

Oczywiście! Wszystkie koszty około kredytowe można wrzucić w koszty prowadzenia IDG, m.in. prowizję za uruchomienie, opłatę za pośrednictwo, odsetki z kredytu itp.