Odkryj strategie poprawy kondycji finansowej Twojej firmy.

Sankcja Kredytu Darmowego

Sankcja Kredytu Darmowego

Czym jest Sankcja Kredytu Darmowego?

Sankcja Kredytu Darmowego (potocznie SKD) to instrument prawny, który pozwala konsumentom na spłatę jedynie kwoty pierwotnie pożyczonej, bez odsetek, prowizji czy innych opłat około-kredytowych. Zastosowanie tej sankcji oznacza, że klient zwraca bankowi jedynie główną sumę kredytu, bez dodatkowych kosztów. Finalnie kredyt faktycznie staje się darmowy.


Co możesz zyskać?:

 • Obniżenie rat
 • Redukcja zadłużenia
 • Zwrot wcześniej spłaconych odsetek
 • Zwrot poniesionych kosztów
 • Do spłaty pozostaje jedynie kwota kapitału
 • Brak wpływu na ocenę zdolności kredytowej


Dla kogo jest Sankcja Kredytu Darmowego?

SKD przysługuje konsumentom, co obejmuje nie tylko osoby prywatne, ale także osoby prowadzące indywidualną działalność gospodarczą. Aby skorzystać z tego uprawnienia, kluczowe jest wykazanie błędów w umowie kredytowej. Szacuje się, że nawet 90% umów bankowych zawiera takie błędy, co daje szerokie pole do dochodzenia swoich praw.


Najczęściej pojawiające się złe zapisy w umowach kredytowych:

 • Niepoprawne obliczenie rocznej stopy oprocentowania (RRSO)
 • Niejasne lub wieloznaczne zapisy dotyczące zmiany stopy procentowej
 • Nadmierne koszty kredytu niezwiązane z odsetkami
 • Jednostronna zmiana stawki oprocentowania przez bank podczas trwania umowy
 • Brak precyzyjnie określonych odsetek w postaci stawki dziennej przy rezygnacji z umowy
 • Automatyczna modyfikacja oprocentowania
 • Kredytowanie prowizji oraz obciążanie jej dodatkowymi odsetkami
 • Brak jasności co do priorytetu pokrywania różnych typów zobowiązań z wpłat klienta


Nieprawidłowo ustalona całkowita suma kredytu

Jeśli w swojej umowie kredytowej widzisz któryś z powyższych lub podobnie brzmiących zapisów – masz bardzo dużą szansę na zwrot, często bardzo wysokich kosztów które już poniosłeś, a do tego znaczne obniżenie przyszłych rat jeśli umowa ciągle trwa.


Czy warto ubiegać się o Sankcje Kredytu Darmowego?

Jeśli Twoja umowa kredytowa zawiera uchybienia, warto rozważyć możliwość skorzystania z SKD. Oznacza to zwrot wszelkich odsetek, prowizji oraz innych opłat, które zostały dotychczas naliczone. W praktyce jednak banki często odmawiają przyznania takiej sankcji, co czyni pomoc prawnika niezbędną.


Jakie są korzyści z Sankcji Kredytu Darmowego?

Skorzystanie z SKD może przynieść wiele korzyści. Najważniejsza z nich to oczywiście spłata kredytu bez dodatkowych opłat. W dłuższej perspektywie, korzystanie z tej sankcji może znacząco zmniejszyć miesięczne raty kredytu, ponieważ do spłaty pozostaje jedynie część kapitałowa. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia procesu sądowego przeciwko bankowi, konsument może również liczyć na zwrot wcześniej poniesionych kosztów kredytu.

sprawdź naszą ofertę i zdecyduj się już teraz!

zapoznaj się z naszymi usługami i ofertą, które mogą pomóc w rozwoju twojego biznesu. Sprawdź już teraz!
Napisz do nas
Kontakt

kontaktuj się z nami teraz