Umorzenia odsetek na już spłacanych zobowiązaniach finansowych oraz obniżenie wysokości spłacanego kapitału.

Wraz z Partnerami oferujemy kompleksowe przygotowanie planów restrukturyzacyjnych dla przedsiębiorców, opierając się na aktualnych przepisach prawa. Obsługa wiąże się także z analizą stanu niewypłacalności, potencjalnych ryzyk i powinności wynikających z przepisów prawa. Jedną z oferowanych usług jest także pomoc w przygotowywaniu wniosków o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego oraz pomoc  w doborze właściwego postępowania restrukturyzacyjnego. Razem z Partnerami biznesowymi wspieramy naszych Klientów w procesach negocjacji z wierzycielami przy zawieraniu ugód, porozumień dotyczących realizacji zobowiązań w celu uniknięcia ogłoszenia upadłości.

Jak wygląda takie postępowanie?

Tak zwane uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne zostało wprowadzone specustawą antykryzysową – „tarczą 4.0”. W pierwszej kolejności dłużnik zawiera umowę z wybranym przez nas doradcą restrukturyzacyjnym, który sprawuje nadzór nad tym, aby postępowanie odbywało się zgodnie z zasadami postępowania o zatwierdzenie układu. Dłużnik sporządza następnie propozycje układowe, spis wierzytelności i przekazuje je nadzorcy. W całym procesie jako Kancelaria pomagamy przygotować kompletną dokumentację. Wówczas dokonuje się obwieszczenia o wszczęciu postępowania w KRZ, co jednocześnie otwiera okres ochronny dłużnika – nie można podejmować egzekucji wierzytelności objętych układem. Głosowanie wierzycieli nad układem może odbywać się zdalnie, a układ uznaje się za przyjęty jeżeli opowie się za nim większość głosujących, mających łącznie minimum 2/3 sumy wierzytelności.

Dlaczego warto?

Efekt naszej współpracy to zobowiązania kredytowe wolne od odsetek, obniżony kapitał do spłaty, kilkumiesięczna karencja w spłacie kredytów oraz wydłużenie okresu spłaty.