Pozyskanie dodatkowych środków pieniężnych na dowolny cel dla przedsiębiorstwa w formie kredytu ratalnego lub limitu w rachunku bieżącym.

Dofinansowanie przedsiębiorstwa ze środków Unijnych

Dofinansowanie ze środków Unijnych dla przedsiębiorstw

Rozwój firmy to priorytet, który można skutecznie wspomóc dzięki dostępnym dofinansowaniom unijnym i krajowym. Oferujemy kompleksową pomoc mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorstwom z siedzibą na terenie Polski, którzy dążą do innowacyjności i zrównoważonego wzrostu.


Główne Obszary Dofinansowań

Rozbudowa Infrastruktury Produkcyjnej:

  • Zakup środków trwałych, maszyn, i urządzeń,
  • Zakup nieruchomości i budynków.

Wsparcie Finansowe dla Działań Inwestycyjnych:

  • Zakup materiałów i prace budowlane, najem, dzierżawa, lub leasing środków trwałych, gruntów, i budynków, leasing.

Promocja i Rozwój:

  • Działania promocyjne,
  • Koszty ogólne.

Cele Dofinansowań Unijnych w 2024 Roku:

  • Dotacje wspierające rozwój nowych produktów i usług,
  • Dofinansowania skupione na wsparciu procesów automatyzacyjnych przedsiębiorstw,
  • Dofinansowania wspierające przedsiębiorców w ekspansji na rynki zagraniczne,
  • Dotacje mające na celu redukcję kosztów produkcji oraz promowanie działań proekologicznych.


Finansowanie badań nad nowymi produktami i usługami.

Oferujemy kompleksowe wsparcie w procesie ubiegania się o dostępne dofinansowania z naszej oferty. Nasza wiedza i doświadczenie pozwalają minimalizować ryzyko odmowy oraz zoptymalizować strukturę projektów pod kątem wymagań instytucji finansujących.


Rozwijajcie swoją firmę z Nami.

sprawdź naszą ofertę i zdecyduj się już teraz!

zapoznaj się z naszymi usługami i ofertą, które mogą pomóc w rozwoju twojego biznesu. Sprawdź już teraz!
Napisz do nas
Kontakt

kontaktuj się z nami teraz